Individual Page


Family
Marriage: Children:
  1. Gulbrand Engebretsen: Birth: 8 JAN 1756 in Syverstad, Asker, Akershus, Norway.

  2. Marthe Engebretsdatter: Birth: 26 OCT 1757 in Syverstad, Asker, Akershus, Norway.

  3. Kari Engebretsdatter: Birth: 13 MAR 1760 in Siverstad, Asker, Akershus, Norway.

  4. Kirstine Engebretsdatter: Birth: 16 AUG 1762 in Syverstad, Asker, Akershus, Norway.

  5. Stillborn Engebretsdatter: Birth: 18 FEB 1765 in Syverstad, Asker, Akershus, Norway. Death: 18 FEB 1765 in Syverstad, Asker, Akershus, Norway

  6. Mari Engebretsdatter: Birth: 21 JAN 1766 in Syverstad, Asker, Akershus, Norway. Death: 10 FEB 1766 in Syverstad, Asker, Akershus, Norway

  7. Eli Engebretsdatter: Birth: 21 JAN 1766 in Syverstad, Asker, Akershus, Norway.

  8. Mari Engebretsdatter: Birth: 11 SEP 1770 in Syverstad, Asker, Akershus, Norway.


Sources
1. Title:   Digitalarkivet
Page:   Source information: Akershus county, Asker, Parish register (official) nr. I 2 (1733-1766), Marriage records 1755, page 170. Permanent pagelink: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7729&idx_id=7729&uid=ny&idx_side=-176
 Permanent imagelink: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061114010088.jpg
Author:   Norwegian National Archives
Link:   http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061114010088.jpg

Notes
a. Note:   1744 his Confirmation in Tanum Kirke
 Source information: Akershus county, Asker, Parish register (official) nr. I 2 (1733-1766), Confirmation records 1744-1747, page 277.
 Permanent pagelink: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7729&idx_id=7729&uid=ny&idx_side=-259
 Permanent imagelink: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061114010171.jpg
  ________________________
  Source information: Akershus county, Asker, Parish register (official) nr. I 2 (1733-1766), Death and burial records 1765, page 240.
 Permanent pagelink: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7729&idx_id=7729&uid=ny&idx_side=-229
 Permanent imagelink: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061114010141.jpg
 1765
 18 Febr. A.K. eod: Engebret Syverstads Dodfod Datr? - - - -
 _______________
  Maybe his death record
 Source information: Akershus county, Asker, Parish register (official) nr. I 3 (1767-1807), Death and burial records 1790, page 241.
 Permanent pagelink: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7730&idx_id=7730&uid=ny&idx_side=-241
 Permanent imagelink: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061114010420.jpg
 1790
 21 Febr A:K: 26 Feb: logrs? Engel? Gulbrands Borstad - - - 74 aar
 ___________________
  A possiblility for his family
 Husband
  Gulbrand Engebretsen
 Birth: 08 JUN 1686 Torstad, Asker, Akershus, Norway
 Death: 14 JUN 1736 Asker, Akershus, Norway
 Father: Engebret Mortensen Family
 Mother: Ragnild Olsen
  Wife
 Mari Christophersen
 Birth: 1686 Asker, Akershus, Norway
 Death: 22 APR 1764 Asker, Akershus, Norway
  Children
 1. Anne Gulbrandsen
 Female Birth: 1714 Asker, Akershus, Norway
 2. Martha Gulbrandsen
 Female Birth: 1716 Asker, Akershus, Norway
 3. Hans Gulbrandsen
 Male Birth: 1718 Asker, Akershus, Norway
 4. Eli-or-Ellen Gulbrandsen
 Female Birth: 1720 Asker, Akershus, Norway
 5. Christopher Gulbrandsen
 Male Birth: 1722 Asker, Akershus, Norway
 6. Engebret Gulbrandsen
 Male Birth: 1724 Asker, Akershus, Norway
 7. Kari Gulbrandsen
 Female Birth: 1726 Asker, Akershus, Norway
 8. Ingeberg Gulbrandsen Pedigree
 Female Birth: 1730 Asker, Akershus, Norway
 _________________________
  FHL 0125760
 Skifteprotokoller Kort Register K-O
 Syverstad i Asker S.392
 1736 14/9 Barn: Gulbrand Embretsen +
 1. Hans 14 aar g. Mari Christophersdatter
 2. Christopher 14 aar
 3. Embret 14 aar
 4. Anne 22 aar
 5. Marthe 20 aar
 6. Eli 16 aar
 7. Kari 10 aar
 8. Ingebor 6 aar
  Syverstad i Asker S. 554
 1764 14/9 - 10/12 Barn: Maren Christophersdatter +
 1. Hans g. m. Gulbrand ? +
 2. Christopher
 3. Embret
 4. Anne g. Jens Thordsen
 5. Marthe + (6 barn)
 6. Elie g. Gunder Olsen
 7. Karie 39 aar
 8. Ingeborg 33 aar
 ___________________________
  Kildeinformasjon: Akershus fylke, Aker sorenskriveri, Skifteprotokoll 11b , 1764-1766, oppb: Statsarkivet i Oslo.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/23701/229
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081007620230.jpg
  daughter Marthe was married to Lars Iversen and had 6 children, 4 sons and 2 daughter, Gulbrand Larsen, age 25, Iver Larsen, age 22, Peder Larsen, age 17, Hans Larsen, age 11, Marie Larsdatter, age 21, single, Grostad i Lier, and Elie Larsdatter, age 14.
  _________________________
  Maybe their daughter Elie
 1801-telling for 0220 Ascher
 Ascher Parish, Ascher Local Parish, Hannevald Gard/hus
 163 Elen Gulbransd Inderste 80 Enke 1. L�gdslem K
  Source information: Akershus county, Asker, Parish register (official) nr. I 2 (1733-1766), Death and burial records 1764, page 239.
 Permanent pagelink: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7729&idx_id=7729&uid=ny&idx_side=-228
 Permanent imagelink: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061114010140.jpg
 1764
 22? April, A.K. 1 May: Enke Mari Christophers Dr. Syverstad - - - 78 aar
 30 April, A.K. 6 May Enken? Peder Christophersen Syverstad? - - - 76 aar
 __________________________
  Efter mandens d�d s�lger enken halve gaarden den 14/4 1745 til s�nnen Hans Gulbrandsen, f. ca. 1722. Den 28.12 1758 bortskj�ter saa denne en halvpart eller 1 skpd. 2 lpd. salt til broren Engebret Gulbrandsen, f. ca. 1725, som var gift med Kari Jensdatter, nedre H�en. Sine forpligtelser synes imidlertid Engebret ikke at ha klaret. Uenighet er iethvertfald opstaat mellem dem. Hans tik nemlig i Billingstad tingstue 26/4 1768 dom paa Engebret, hvorefter denne blev tilfunden at fravike og ryddiggj�re den halve gaard for 391 rdl. Aaret efter gjorde Hans enddog eksekution I Engebrets eiendom. Imidlertid beholdt Engebret gaarden trods alt og s�lger saa sin halvpart til Iver Aarhus den 12/3 1776, selv er han antagelig flyttet til Bleiker. Allerede etpar aar f�r, nemlig den 10/? 1774 overdrager Hans Gulbrandsen sin halvpart til Peder Larsen, men samtidig som Iver Aarhus kj�per Engebrets halvdel, kj�per han ogsaa Peder larsens halvdel og blir saaledes eier av hele garden.
  The widow sold half of the farm on April 14, 1745, to the son Hans
 Gulbrandsen, born about 1722. On December 28, 1758, he transfer a deed
 of half of it, or 1 skpd. (skippund) 2 lpd. (lispund = 120 skippund)
 salt to the brother Engebret Gulbrandsen, born about 1725, who was
 married to Kari Jensdatter, lower H�en (nedre means lower). Engebret
 doesn't seem to have met his obligations. Disagreement has at least
 occurred between them. Hans was in fact rewarded with a judgment
 against Engebret in the courtroom in Billingstad on April 26, 1768,
 where Engebret was ordered to give up and clear the half of the farm at
 the cost of 391 rdl. (riksdaler). Hans even claimed (?) Engebret's
 property the next year. However, Engebret kept the farm after all and
 the proceeded to sell his half of the farm to Iver Aarhus on March 12,
 1776, he himself have probably moved to Bleiker. Already a couple of
 years earlier, namely on ? 10, 1774, Hans Gulbrandsen transferred his
 half of the farm to Peder Larsen, but at the same time as Iver Aarhus
 bought Engebret's half of the farm, he also bought Peder Larsen's half
 and thus became owner of the whole farm.
 [translation by Geir A. Myrestrand <[email protected]@hotmail.com>]
  After the death of her husband the widow sells half the farm on April
 14th 1745 to her son Hans Gulbrandsen, born about 1722. On the 28.12
 1758 Hans then leases a half or 1 skpd. 2. lpd salt (a taxation value of
 the part leased) to his brother Engebret Gulbrandsen, born about 1725,
 who was married to Kari Jensdatter, from lower H�en. It appears though,
 that Engebret was unable to fulfill his obligations. Or at least some
 disagreement arouse between them. In the Billingstad courtroom on April
 26th Hans got a judgment against Engebret, whereby he were to leave and
 set in order the half of the farm for 391 rdl. The year after Hans even
 took legal possession of some of Engebrets property. Nevertheless
 Engebret kept the farm despite all this and sells his half to Iver
 Aarhus on March 12th 1776, and probably moved to Bleiker. A soon as a
 few years before this, on ? 10th 1774, Hans signs his half over to Peder
 Larsen, but at the same time that Iver Aarhus buys Engebrets half, he
 also buys Peder Larsens half and thus becomes owner of the whole farm.
 [translation by Bj�rnar Tuftin <[email protected]@tuftin.net>]
 ____________________
  Engebret Syverstad was best man for marriage of Thomes Ols Syverstad and Petronelle OlovDr Syverstad pm 26 Dec. 1771
 ___________________
  Aker 1772 Ekstraskatt
 19 Syverstad - Ingerbret og Hans med hustru
  The only match in FamilySearch
 Name: Engelbret Gulbrandsen
 Gender: Male
 Christening date: 30 Jan 1728
 Christening place: , ASKER, AKERSHUS, NORWAY
 Residence: Asker, Akershus, Norway
 Birth date:
 Birthplace:
 Death date:
 Name note:
 Race or color (expanded):
 Father's name: Gulbran Schult
 Father's birthplace:
 Father's age:
 Mother's name:
 Mother's birthplace:
 Mother's age:
 Paternal grandfather's name:
 Paternal grandmother's name:
 Maternal grandfather's name:
 Maternal grandmother's name:
 Batch number: C42820-1
 Date range:
 Record group: Norway-EASy
 Film number: 123213
 Collection: Norway Baptisms 1700-1900
 ___________________
  This may be him.
 Akerske dragonkompani 1767
 No. Position Given name Last name Age Farmer/Crofter Enlisted Service periode
 244 30 Over Complett Landv�rn Engebret Gulbrandsen 39 Grd 1765 16
 landvern =militia; local defence consisting of "older" soldiers who had finished their mandatory military serviceRootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.