Descendancy

Andr s Czernay: B: 2 Nov 1785. D: 19 Feb 1842
    + M ria Szarazmolnar: B: 10 Apr 1786. D: 22 Nov 1853
        2 J nos Czernay: B: 14 May 1805. D: 30 Dec 1810
        2 Mih ly Czernay: B: 31 Aug 1807. D: 3 Jan 1812
        2 M ria Czernay: B: 16 Mar 1810. D: 5 Apr 1870
            + Mih ly Bacso: B: 16 Sep 1804. D: 2 Mar 1856
                3 Mih ly Bacso: B: 3 Nov 1832. D: 26 Mar 1833
                3 J nos Bacso: B: 1 Mar 1834.
                    + Anna Roncskovics: B: 16 Jun 1836. D: 28 Sep 1905
                        4 J nos Bacso: B: 24 Sep 1858. D: 16 Aug 1859
                        4 Mih ly Bacso: B: 31 Aug 1861.
                            + Anna Juhasz: B: 27 Dec 1860.
                                5 M ria Bacso: B: 22 Jan 1884.
                                    + J nos Ersik: B: 1 Dec 1881.
                                5 Mih ly Bacso: B: 1 Sep 1898.
                        4 J nos Bacso: B: 2 Dec 1864. D: 30 Aug 1925
                            + Ter z Podraczky: B: 6 Sep 1865.
                                5 R za Bacso: B: Abt 1891.
                                    + J nos Gergely: B: Abt 1883.
                        4 M ria Bacso: B: 8 Jun 1867. D: 13 Jun 1868
                        4 M ria Bacso: B: 10 Sep 1869. D: 15 Jun 1870
                3 M ria Bacso: B: 25 Apr 1837. D: 30 Dec 1870
                    + Jozsef Pudlis: B: Abt 1828.
                        4 Jozsef Pudlis: B: 27 Apr 1861.
                        4 M ria Pudlis: B: Abt 1864. D: 6 Jun 1871
                        4 Borb la Pudlis: B: Abt 1870. D: 5 Aug 1871
                3 Anna Bacso: B: 26 Sep 1839. D: 15 Mar 1842
                3 Andr s Bacso: B: 21 Nov 1842.
                    + Anna Nyitray: B: 3 Mar 1844.
                        4 Anna Bacso: B: 20 Jul 1870.
                            + Andr s Krup r: B: 7 Aug 1868.
                3 Anna Bacso: B: 23 Jun 1846. D: Bef 1894
                    + Mih ly Vojtko: B: 28 Oct 1849.
                        4 Ter z Vojtko: B: 22 Sep 1872.
                            + Istv n Kov cs: B: 22 Mar 1871.
                                5 Margit Kov cs: B: 31 Aug 1896.
                                5 Ter z Kov cs: B: 7 Jan 1899.
                                5 Istv n Kov cs: B: 4 May 1901. D: 28 Sep 1902
                                5 Mih ly Kov cs: B: Abt 1903. D: 23 Aug 1904
                        4 Borb la Vojtko: B: 26 Apr 1876.
                3 Mih ly Bacso: B: 17 Feb 1853.
        2 Gy rgy Czernay: B: 16 Apr 1813. D: Aft 1873
            + M ria Brug s: B: Abt 1814. D: 4 Jun 1836
                3 J nos Czernay: B: 14 Apr 1836. D: 30 May 1836
            + M ria Hamorszky: B: Abt 1819. D: 17 Mar 1845
                3 J nos Czernay: B: 17 Aug 1838. D: 11 Aug 1839
                3 Gy rgy Czernay: B: 2 Nov 1840. D: 17 Dec 1840
                3 Mih ly Czernay: B: 13 Dec 1841.
                    + M ria Balog: B: 4 Jul 1843. D: 1 Apr 1873
                        4 J nos Czernay: B: 12 Aug 1865.
                            + M ria Urb n: B: Abt 1865.
                                5 J nos Czernay: B: Abt 27 Dec 1887.
                        4 M ria Czernay: B: 4 Jan 1868. D: 18 Sep 1868
                        4 Mih ly Czernay: B: 14 Sep 1869.
                        4 M ria Czernay: B: 10 Feb 1873. D: 6 Jul 1873
                    + M ria Rohaly
                        4 Gy rgy Czernay: B: 22 Jan 1877. D: 23 Jan 1877
                3 Gy rgy Czernay: D: 11 Mar 1845
            + Anna Konecsni: B: 10 Jun 1824. D: 23 Jul 1873
                3 Anna Czernay: B: 23 Apr 1847. D: Dec 1847
                3 J nos Czernay: B: 1 Jul 1849. D: 12 Jul 1849
                3 M ria Czernay: B: 10 Sep 1850. D: 19 Apr 1900
                    + J nos Sz ke: B: 18 Feb 1845. D: 22 Nov 1906
                        4 M ria Sz ke: B: 20 Jun 1869. D: 28 Apr 1873
                        4 J nos Sz ke: B: 24 Nov 1874.
                            + Anna Mad csy: B: 5 Jul 1878.
                        4 Anna Sz ke: B: 29 Mar 1880.
                            + Gy rgy Tak cs: B: 14 Oct 1872.
                                5 G bor Tak cs: B: 4 Jul 1898.
                        4 M ria Sz ke: B: 3 Nov 1884.
                            + Istv n Tott: B: 27 Sep 1877.
                        4 Gy rgy Sz ke: B: 26 Mar 1896.
                3 Gy rgy Czernay: B: 25 Mar 1853. D: 14 Nov 1853
                3 Anna Czernay: B: 21 Dec 1855. D: 18 Mar 1943
                    + Gy rgy Ruszin: B: 26 Apr 1851.
                        4 M ria Ruszin: B: 3 Sep 1876. D: 22 Apr 1881
                        4 Gy rgy Ruszin: B: 22 Dec 1878.
                        4 M ria Ruszin: B: 19 Jan 1883.
                            + Jozsef Hars nyi: B: 30 Jul 1876.
                        4 Anna Ruszin: B: 3 Nov 1886.
                            + Mih ly Nyitray: B: 29 Aug 1880.
        2 Borb la Czernay: B: 16 Apr 1813. D: 17 Feb 1877
            + J nos Nemeth: B: Abt 1802. D: 21 Dec 1854
                3 J nos Nemeth: B: 21 Jan 1844. D: 1 Feb 1844
                3 J nos Nemeth: B: 16 Feb 1849. D: 22 Jul 1849
        2 Mih ly Czernay: B: 16 Jul 1816. D: 17 Sep 1870
            + Anna Konecsni: B: Abt Feb 1818. D: 16 Sep 1859
                3 Anna Czernay: B: 2 Nov 1839. D: 31 Mar 1854
                3 Mih ly Czernay: B: 5 Jun 1842.
                    + M ria Csonka: B: 28 Dec 1842.
                        4 J nos Czernay: B: 7 Nov 1863. D: 10 Nov 1863
                        4 Mih ly Czernay: B: 7 Nov 1863. D: 11 Nov 1863
                        4 J nos Czernay: B: 26 Dec 1864. D: 5 Feb 1871
                        4 M ria Czernay: B: 21 Dec 1866. D: 15 Aug 1867
                        4 Anna Czernay: B: 23 Sep 1868.
                            + J nos Fekete: B: Abt 1868.
                        4 Mih ly Czernay: B: 29 Dec 1870. D: 16 Jun 1872
                        4 M ria Czernay: B: 25 Apr 1873.
                        4 Ter z Czernay: B: 16 Dec 1875.
                        4 Mih ly Czernay: B: 30 Mar 1878. D: 15 Aug 1879
                        4 Mih ly Czernay: B: Abt 1884.
                            + Ilona Fortuna: B: Abt 1891.
                3 Andr s Czernay: B: 27 Feb 1845. D: 30 Dec 1850
                3 Erzs bet Czernay: B: 27 Feb 1845.
                3 J nos Czernay: B: 15 Jan 1848. D: 23 Jan 1848
                3 J nos Czernay: B: 14 Feb 1850.
                3 Andr s Czernay: B: 28 Jul 1855. D: 12 Aug 1881
                    + Anna Drencsik: B: 6 Sep 1858.
                3 M ria Czernay: B: 8 Feb 1858. D: 17 Apr 1861
            + M ria Polgari: B: 16 Aug 1827.
        2 Anna Czernay: B: 16 Apr 1819.
                3 J nos Czernay: B: 9 Mar 1842.
        2 J nos Czernay: B: 20 Jul 1821. D: Bef 1898
            + Erzs bet Balog: B: 25 Apr 1819. D: 18 Oct 1898
                3 M ria Czernay: B: 10 Nov 1844. D: 2 Jan 1857
                3 Ter z Czernay: B: 30 Jan 1848. D: 21 Jul 1849
                3 J nos Czernay: B: 15 Dec 1850. D: 23 Apr 1854
                3 Andr s Czernay: B: 23 Nov 1855. D: Bef 1905
                    + M ria Cservenicszky: B: 1 Mar 1855.
                        4 Andr s Czernay: B: 30 Aug 1875. D: 13 Sep 1880
                        4 Imre Czernay: B: 5 Nov 1881.
                            + Borb la Nagy: B: 12 Jul 1888.
                3 Anna Czernay: B: 21 Jun 1859. D: 7 Jul 1859

RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.